ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turizmi Geliştirme Çalışmaları

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde düzenlenen “Turizmi Geliştirme Çalışmaları” 2004 yılı Aralık ayında başlamıştır. Çalışmalarda, altyapı yetersizlikleri nedeni ile turizmden yeterli pay alamayan bölgelere/illere turizmin sosyo-ekonomik katkısının artırılması amaçlanmaktadır.

“Turizmi Geliştirme Çalışmaları” yapılacak bölgelerin/illerin seçilmesinde iki koşul göz önüne alınmaktadır:

    Turistik çekim öğelerine,

    Geliştirilmeye müsait bir alt yapıya sahip olunması.

Turizmi geliştirme çalışması yapılacak il veya bölgede gerçekleştirilecek faaliyetlerde görev almak üzere Turizmi Geliştirme Çalışmasından sorumlu bir “Destinasyon Çalışma Grubu” oluşturulur. Çalışmaların sekretarya görevini üstlenmiş olan Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğündeki Çalışma Grubu; Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde görevli birer Kültür ve Turizm uzman ya da uzman yardımcısının katılımı ile oluşturulur. Bu grup, görev aldıkları destinasyonla ilgili her türlü toplantı organizasyonunu yapmak, eylem planlarını oluşturmak ve proje ortakları bularak operasyonel planlar hazırlamakla görevlidir. Böylelikle destinasyonlar özelinde çalışan dinamik ve sonuca odaklı bir çalışma sistemi getirilmesi hedeflenmiştir.

12.05.2009 tarihine kadar altı aşamalı olarak gerçekleştirilen Turizmi Geliştirme Çalışmaları, bu tarihten itibaren aşağıda belirtilen iş planı çerçevesinde yürütülmektedir.

İş planı üç aşamadan oluşmaktadır.

  1. Alan İncelemesi
  2. Çalıştay
  3. Operasyonel Planlar

Alan İncelemesi


Çalışma grubu üyeleri, sorumlu oldukları ili her yönüyle tanımak, turizmin gelişmesinin önünde yer alan sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını saptayabilmek üzere alan incelemesinde bulunurlar. Alan incelemesi sonucunda elde edilen bilgiler raporlanır. İnceleme raporunun içeriği şu şekildedir.

    İlin Turizm Potansiyeli ile ilgili genel bilgiler: ( Kısaca ilin sahip olduğu tarihi ve kültürel 
    zenginlikler, ilde yapılan turizm çeşitleri, turizm gelişim bölgeleri, turizm istatistikleri)

    Turizmin gelişmesinin önünde yer alan sorunların tespiti

    Sorunların çözümüne ve yeni turizm türlerinin oluşturulmasına ilişkin öneriler

İlin idari yöneticileri ile yapılacak istişarelerin ardından inceleme raporu doğrultusunda “İl/İlçe, Sorunlar, Yapılması Gerekenler, Sorumlu Kuruluşlar ve Süre” başlıkları altında taslak bir eylem planı hazırlanır.     


Çalıştay


Alan incelemesi sonucunda ortaya konan inceleme raporu ve taslak eylem planı, çalıştay tarihinden en az 15 gün önce Valilik, Belediye Başkanlığı, İlçe Belediyeleri ve Kaymakamlıkları, kamu kurum ve kuruluşlarının il teşkilatları ve Çalıştaya katılacak STK-Sektör temsilcilerine gönderilir ve konu üzerinde çalışılması istenir. Taslak eylem planının gönderildiği kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile düzenlenecek Çalıştay, tek oturumda, altyapı ve tanıtım konuları birlikte ele alınarak yapılır. İnceleme Raporunda yer almayan bir konu, Çalıştay katılımcılarından gelen teklifle eylem planına dâhil edilebilecektir.


Operasyonel Planlar


Çalıştayın tamamlanmasının ardından İl Valiliği bünyesindeki proje koordinasyon merkezinde ikinci bir toplantı yapılır. Vali Yardımcısı başkanlığındaki “İl Projeleri Toplantısı”na Destinasyon Çalışma Grubu üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı ve Valiliğin Proje Koordinasyon birimi sorumlusu katılır. Toplantıda Çalıştayda şekillenen eylem planı içersinden en az 3 maddenin seçilmesi hedeflenmektedir. Proje fikirlerinin seçilmesinde projenin “gözle görülür sonuçlar doğurabilecek, istihdam sağlayabilecek ya da bir eserin gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarılmasına olanak sağlayacak” nitelikte olması göz önünde bulundurulur. İl Projeler Toplantısı sona erdiğinde şu çıktıların elde edilmesi planlanmaktadır:

    En az 3 adet somut çıktılar sağlayabilecek proje önerisi

    Bu projelerde birlikte çalışılabilecek proje ortaklarının belirlenmesi

    Finansman konusunda başvurulabilecek hibe programlar ya da finans kaynaklarının belirlenmesi

Sivil toplum kuruluşları ya da kamu kuruluşları ile yapılacak görüşmeler sonrasında proje ortakları belirlenir. İl Proje koordinasyon bürosunun organizasyonu ile somut proje için bir ekip oluşturulacak ve nihai proje metni ortaya çıkarılarak uygun olan fonlar için resmi başvurular yapılacaktır. Çalıştay eylem planında yer alan faaliyetlerin gerçekleşme durumları, sorumlu kurum/kuruluşlarla yapılacak resmi yazışmalar yoluyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından takip edilir. İl Projeler Toplantısı sonucunda ortaya konulacak spesifik projelerde ise faaliyetlerin gerçekleşme durumları, finansman sağlayıcısı tarafından takip edilir. Projede belirli bir hibe fondan yararlanılıyorsa, söz konusu fon sağlayıcısının öngördüğü disiplinde faaliyetler gerçekleştirilir. Finansmanı kamu kaynaklarından karşılanan projeler ise, finansmanı sağlayan kamu kurumunun takibi altındadır.    

 

GERÇEKLEŞTİRİLEN TURİZMİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI


Turizmi Geliştirme Çalışmaları kapsamında, 2004 Aralık ayından itibaren, aşağıda belirtilen 26 ili ve bu illerin ilçelerini kapsayan 20 çalışma gerçekleştirilmiştir:

• İpek Yolu (Ayaş, Beypazarı, Geyve, Güdül, Göynük, Mudurnu, Nallıhan, Sapanca ve Taraklı),
• Hitit (Çorum),
• Asi’nin Kucağındaki Uzlaşma (Hatay),
• Üç Şehir, Üç Nehir, Üç Deniz (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ),
• Frig Vadisi I (Kütahya),
• Ulu Çınarın Kökleri (Bursa, Bilecik),
• Ankara – Bolu,
• Taşın ve İnancın Şehri Mardin,
• Adana,
• Batı Karadeniz (Sakarya, Kocaeli, Düzce),
• Şehzadeler Şehri Amasya,
• Sinop,
• Kastamonu,
• Yalova,
• Burdur,
• Isparta,
• Gaziantep,
• Mersin,

• Ordu,

• Eskişehir,
• Aksaray,

• Kırşehir,

Çalışmalar kapsamında Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından veya koordinasyonunda aşağıdaki eğitim programları gerçekleştirilmektedir:

• Ev Pansiyonculuğu Eğitimi,
• İş Başı Eğitimleri (ön büro, yiyecek üretimi, yiyecek ve içecek servisi ve kat hizmetleri),
• Turistik Ürün Oluşturulması ve Pazarlanması,
• Mesleki Etik, Halkla İlişkiler ve İletişim,
• Türkiye İmajı,
• Turistik İmaj,
• Turizmin Ekonomik Boyutları,
• Yeni Yatırım Anlayışı ve Planlı Gelişim,
• Turizm Mevzuatı ve Uygulama Örnekleri,
• Pazarlama Stratejileri,
• Sosyal Davranışlar

seminerleri düzenlenmektedir.


GENEL DEĞERLENDİRME

Turizmi Geliştirme Çalışmalarının, yapıldığı bölgelere aşağıdaki konularda katkıları gözlemlenmiştir:

• Turizm yatırımcılarının ilgisinin çekilmesi sağlanmıştır.
• Yerel turizm tanıtım faaliyetleri belirgin bir ivme kazanmıştır.
• Bu bölgelere yapılan tur organizasyonları artmıştır.
• Çeşitli eğitimlerle turizm bilincinin gelişmesi ve bölgelerde turizm uyanışının sağlanması gerçekleştirilmiştir.
• Ulusal basın kuruluşlarının bölgeye olan ilgisi artmıştır.
• Çeşitli fonlardan yerel projeler için ciddi destekler sağlanmıştır.


İçeriği Hazırlayan: Bülent AYDEMİR (Kültür ve Turizm Uzmanı), Kaan YILMAZ (Kültür ve Turizm Uzmanı), Serkan KILIÇ (Kültür ve Turizm Uzmanı)