T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİNOP

“Sinop Turizmi Geliştirme Çalışmaları”, Sinop ili ve Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli ilçelerinin mülki amirleri, belediye başkanları, ilgili kamu kurum/kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımları ile Sinop’ta düzenlenmiştir.

ALAN İNCELEMESİ:

08-12 Eylül 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

I. ÇALIŞTAY:

17 Kasım 2006 tarihinde, kamu, sektör temsilcileri, STK ve üniversiteden temsilcilerinden oluşan 86 kişilik bir grubun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

II. ÇALIŞTAY:

23 Ekim 2008 tarihinde, kamu, sektör temsilcileri, STK ve üniversite temsilcilerinden oluşan 65 kişilik bir grubun katılımıyla gerçekleştirilerek Sinop Turizmi Geliştirme Çalışmaları tamamlanmıştır.

İçeriği Hazırlayan: Bülent Aydemir (Kültür ve Turizm Uzmanı)