T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turist Rehberliği

- Turist Rehberliği Mesleğe Kabul Sınavları,

- Sertifika Programları,

- Yabancı dil sınavları,

- Uygulama gezileri,

Bakanlığın denetim ve gözetiminde Turist Rehberleri Birliklerince düzenlenmektedir.