ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23 Mayıs 2019 tarihinde "Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları" ile "Kurumsal Kimlik" konularında hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız "2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında; Genel Müdürlüğümüzce, merkez birimlerimiz ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak, 23 Mayıs 2019 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Konferans Salonunda "Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları" ile "Kurumsal Kimlik" konularında Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Hasan TORLAK  tarafından hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.