T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Geleneksel El Sanatları Festivali ve Sergiler

GELENEKSEL EL SANATLARI FESTİVALİ“Geleneksel El Sanatları Festivali” kültürel değerlerimizin korunması, yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması üretimde dönüşümün yaygınlaştırılması, geleneği sürdüren sanatçıların tanıtılması ve desteklenmesine katkı sağlamaktadır.
Festivaller sanatçı ile devleti, yerel yönetimleri ve halkı buluşturan kültürel ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir yer tutarak, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlayan etkinliklerdir.

KARMA EL SANATLARI SERGİSİ
Geleneksel El Sanatlarımızı ve Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarımızı tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz Halk Kültürü Bilgi ve Belge merkezine kayıtlı etnografik eserlerden ve Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatlarından oluşan karma sergisi açılmaktadır.19-26 Nisan 2017 tarihleri arasında Sinop İlinde açılmıştır.27 Nisan-04 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kayseri İlinde açılmıştır.

Geleneksel El Sanatları.pdf