T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11. Dönem Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları "Yeterlik Yazılı Sınavı"


Uzmanlık Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından tez  değerlendirme ve savunmasında başarılı bulunan uzman yardımcılarının uzmanlığa geçiş sınavlarının  13 Kasım 2017 tarihinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu konularında yazılı olarak yapılmasına karar verilmiştir. Sınav, 13 Kasım 2017 Pazartesi günü  saat  09.30'da  Bakanlığımız Emek Binası (İsmet İnönü Bulavı No:32 Emek/ Ankara) giriş katındaki A.Yılmaz ÇOLPAN Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.