T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale ilinde gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim

Genel Müdürlüğümüzce, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile ildeki Bakanlığımız bağlı birimlerinde görev yapan 121 personele yönelik olarak Çanakkale Rehberlik Araştırma Merkezi Toplantı Salonu'nda Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Murat ARSLAN ve Sedat ERGÜVEN, Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Hatice KESKİN, Şube Müdürü Saliha Dilek SANCAR, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN,  Kütüphaneci Recep IŞIK, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Azime EVRENSEL ve Arkeolog Dilek ATALAR tarafından 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Çanakkale ilinde,  hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Çanakkale EĞİTİM PROĞRAMI -.doc

20170911_093504.jpg
20170911_093533.jpg
20170913_092214.jpg
20170913_140804.jpg