T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Unesco İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi

Somut olmayan kültürel mirası daha gözle görülür kılmak, önemi konusunda bilinçlenmeyi sağlamak  ve kültürel çeşitliliğe saygı içinde diyalogu desteklemek için, Taraf Devletlerin teklifi üzerine, insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili bir listesi hazırlanır, güncellenir ve yayımlanır.

UNESCO İNSANLIĞIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASININ TEMSİLİ LİSTESİNDEKİ UNSURLARIMIZ

-Meddahlık (2008)/ The Art of the Meddah (2008)

- Mevlevi Sema Töreni (2008)/ Mevlevi Sema Ceremony (2008)

- Aşıklık Geleneği (2009) /Âşıklık (Minstrelsy) Tradition (2009)

- İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka (2016) / Flatbread Making and Sharing Culture: Lavash, Katyrma, Jupka, Yufka (2016)

Bahar Kutlaması: Hıdrellez / Spring Celebration: Hıdrellez (2017)