T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız “2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı” kapsamında; Genel Müdürlüğümüzce, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişleri Bayram COŞKUN, Müşerref CAN, Turan DEĞİRMENCİ, Müfettiş Hasan Hüseyin KINIKLIOĞLU Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanları Hatice KESKİN, Mehmet BUCAK, APK Uzmanı Berrin USTA, Şube Müdürü Saliha Dilek SANCAR ve Programcı Vefa ORAL tarafından hizmet içi eğitim verilmiştir.

 • 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik olarak hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.