T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Konya Rixos Otel Balo Toplantı Salonu’nda “Muhakkik/Soruşturmacı” konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız  "2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında; Genel Müdürlüğümüzce merkez birimlerimiz ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik olarak 10-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Konya Rixos Otel Balo Toplantı Salonu’nda Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER, Başmüfettiş (Başkan Yardımcısı) Koray ARABULAN ve Başmüfettiş Bayram COŞKUN tarafındanMuhakkik/Soruşturmacı” konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

 • “Muhakkik/Soruşturmacı” Eğitimi
 • “Muhakkik/Soruşturmacı” Eğitimi
 • “Muhakkik/Soruşturmacı” Eğitimi
 • “Muhakkik/Soruşturmacı” Eğitimi
 • “Muhakkik/Soruşturmacı” Eğitimi
 • “Muhakkik/Soruşturmacı” Eğitimi
 • “Muhakkik/Soruşturmacı” Eğitimi
 • “Muhakkik/Soruşturmacı” Eğitimi
 • “Muhakkik/Soruşturmacı” Eğitimi
 • “Muhakkik/Soruşturmacı” Eğitimi
 • “Muhakkik/Soruşturmacı” Eğitimi
 • “Muhakkik/Soruşturmacı” Eğitimi