T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim

+90 (312) 2128300

İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara/TÜRKİYE

Okan İBİŞ
Genel Müdür

Tel: (+90 312) 221 33 25
         (+90 312) 212 44 76
Faks: (+90 312) 212 28 77

Nevzat VURAL 
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 215 48 36
Faks: (+90 312) 221 33 20


Yusuf ŞAHİN
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 215 48 34 
Faks:


Genel Müdür Yardımcısı

Tel: (+90 312) 215 48 33
Faks: 

Stratejik Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 215 48 36
Faks: (+90 312) 221 33 20

 

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 212 05 99
Faks: (+90 312) 212 42 87

 

Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 215 48 45
Faks: (+90 312) 213 96 63

 

Kültür-Turizm Uygulamaları ve Etkinlikleri Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 212 74 39
Faks: (+90 312) 212 05 59


Turizm Eğitimi Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 215 48 42
Faks: (+90 312) 212 54 90

 

Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 223 48 71
Faks: (+90 312) 215 48 37

 

Kültürel Etkinliklere Yapılan Yardımlar hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 212 17 62 - (+90 312) 222 30 34
Santral (+90 312) 212 83 00  Dahili: 30 42 – 30 03
Faks: (+90 312) 222 30 34 

 

Turist Rehberliği ile ilgili iş ve işlemler hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 215 48 43
Santral (+90 312) 212 83 00 Dahili: 29 37 – 29 15
Faks: (+90 312) 212 54 90 


Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları tespit ve kayıt işlemleri hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 221 10 75
Santral (+90 312) 212 83 00 Dahili: 29 07 – 29 33
Faks: (+90 312) 215 48 37 

 

E-posta: arastirmaegitim@kulturturizm.gov.tr adresi üzerinden, Genel Müdürlüğümüze yapılan bilgi taleplerine ilişkin başvuruların BİMER kanalı ile yapılması gerekmektedir.


Adres:

İsmet İnönü Bulvarı No: 32  Kat: 9 - 10
06100 Emek / ANKARA